KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Rosyjskie prawo konstytucyjne : ustrojowe akty prawne. T.2, Polityczna organizacja społeczeństwa / wybór i red. nauk. Wiesław Staśkiewicz.
    Warszawa : Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, 2005. 660 s. ; 24 cm.
   
Tł. z jęz. ros.

    ISBN 83-919322-3-0

   
SA.14878        UKD: 342.4(47+57)(094.4)