KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Od zmian globalnych do rozwoju lokalnego / / red. Marek Lisiecki, Henryk Ponikowski.
    Lublin : Wydawnictwo KUL, 2006. 425 s. : il. ; 21 cm.
    (Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; t. 6)
    (Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego t. 6)
   
25 lat Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - wydawnictwo jubileuszowe.

    ISBN 83-7363-376-6


Globalizacja
Rozwój gospodarczy.
Gospodarka regionalna.
Samorząd lokalny
Zmiana społeczna.
Społeczeństwo informacyjne

   
Z.107571        UKD: 332.14"1989/...":005.44