KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kidyba, Andrzej ((1957- ).)

    Kodeks spółek handlowych : [komentarz]T.1Komentarz do art. 1-300 k.s.h. / Andrzej Kidyba Wyd. 4, [stan prawny na 1 marca 2006 r.].

    Kraków "Zakamycze" 2006 1382 s. 22 cm. CD-ROM.
    (Komentarze Zakamycza)
    (Komentarze - Zakamycze)
   
CD-ROM zawiera akty prawne oraz orzecznictwo.

    ISBN 83-7444-288-3

   
SA.14781   
SA.15781        UKD: 347.72(438)(094.5.07)