KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Studencka poradnia prawna : idea, organizacja, metodologia / / [red. prowadzący Dariusz Łomowski ; poszczególne części oprac. Łukasz Bojarski et al.].
    Warszawa : FUPP : Wydaw. C.H. Beck, 2005. XX, 296 s. : rys. ; 21 cm.
    (Podręczniki Prawnicze)
    (Podręczniki Prawnicze)
   
Spis aut. s. [X].

    ISBN 83-7387-685-5


Porady prawne

   
WM.6112   
WM.6113   
Z.107477   
SA.14881   
SA.14882        UKD: 34(438)(075.8):[659:378.184](438)"1989/..."(075.8)