KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    "Nowy model świadczenia usług publicznych - współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem : wyzwania, przeszkody, dobre praktyki" : jubileusz dziesięciolecia WSAP : międzynarodowa konferencja, Łódź, 20 maja 2005 / / pod red. Tomasza Mordela.
    Łódź : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2005. 147 s. : il. ; 25 cm.
    (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Łodzi)
    (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi)
    ISBN 83-922252-0-1


Administracja publiczna
Administracja publiczna
Samorząd lokalny
Towarzystwa niedochodowe
Towarzystwa niedochodowe
Współpraca

   
SA.14885   
E.77080        UKD: 351/354:061.2](438:4)"1989/..."(061)