KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Drabik-Podgórna, Violetta ((1970- ).)

    Innowacja edukacyjna w poradnictwie zawodowym : aplikacja rozwiązań francuskich / / Violetta Drabik-Podgórna.
    Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. 278, [2] s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 83-7308-623-4


Orientacja zawodowa
Orientacja zawodowa
Innowacje
Innowacje
Poradnictwo zawodowe
Poradnictwo zawodowe

   
Pd.18277   
Pd.17895        UKD: 37.048.4:331.548:371.3.001.76](438:44)"1944/..."