KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Z problematyki praw na dobrach niematerialnych / / Elżbieta Wojcieszko-Głuszko [et al. ; red. Joanna Fitt, Izabela Ratusińska].
    Kraków : Uniwersytet JagiellońskiJ : Zakamycze, 2005. 311 s. ; 21 cm.
    (Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, ISSN 0137-236X ; z. 89)
    (Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ ISSN 1689-7072 z. 89)
   
Na dokumencie ISSN 0137-236X poprzedniej nazwy serii.


Nieuczciwa konkurencja
Know-how
Nieuczciwa konkurencja
Prawo autorskie
Prawo do życia prywatnego
Prawo do życia prywatnego
Prawo autorskie

   
SA.16557        UKD: 347.78(438):346.54(438:4):342.72/.73(430:73):341.24