KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / / Bogusław Dauter [et al.]. Stan prawny na 1 czerwca 2005 r.

    Kraków : Zakamycze, 2005. 680 s. ; 22 cm.
    (Komentarze Zakamycza)
    (Komentarze - Zakamycze)
    ISBN 83-7444-113-5


Sądy administracyjne
Postępowanie administracyjne
Postępowanie administracyjne

   
SA.14373        UKD: 351.077.3(438)(094.5.07)