KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Rachunkowość finansowa : obszary problemowe / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz, Janusz Samelak.
    Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2006. - 337 s. : il. ; 24 cm.
    (Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1427-1117 ; 192)
    (Materiały Dydaktyczne - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1427-1117 ; 192)
   
Bibliogr.

    ISBN 978-83-7417-204-2

   
E.70356        UKD: 657:658.14/.17](07)