KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Sukces w zarządzaniu kadrami, kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych / / red. nauk. Tadeusz Listwan, Stanisław A. Witkowski.
    Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006. 497 s. : il. ; 24 cm.
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, ISSN 0324-8445 ; nr 1130)
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ISSN 0324-8445 nr 1130)
   
Materiały na VIII konferencję organizowaną przez Katedrę Zarządzania Kadrami, we współpr. z Instytutem Psychologii Zarządzania Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach cyklu "Sukces w zarządzaniu...".


Kadry kierownicze
Personel
Szefowie przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwa międzynarodowe

   
E.70359        UKD: 658.3:65.012.4](061)