KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Tendencje rozwojowe współczesnej rachunkowości zarządczej / red. nauk. Edward Nowak
    Wrocław Wydaw. AE 2006 426 s. il. 24 cm.
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1136)
   
Spis treści także w jęz. ang. - Bibliogr. Summ.

   
E.70363        UKD: 657:658.14/.17:65.012.4