KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Rachunkowość a controlling / / red. nauk. Edward Nowak.
    Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006. 447 s. : il. ; 24 cm.
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, ISSN 0324-8445 ; nr 1139)
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ISSN 0324-8445 nr 1139)

Rachunkowość zarządcza.
Kontrola kosztów.
Rachunek kosztów.

   
E.70366        UKD: 657:658.1/.5.012.4