KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego / / pod red. Edwarda Olszewskiego.
    Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. 424 s. ; 24 cm.
   
Zawiera mat. z konferencji "Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego", która odbyła się w maju 2003 r. w Łodzi.

    ISBN 83-227-2278-8

   
H.15407        UKD: 329.1/.6:323.28](061)