KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego / / pod red. Edwarda Olszewskiego.
    Lublin : Wydaw. UMCS, 2004. 424 s. : tab. ; 24 cm.
   
Zawiera mat. z konferencji "Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego", która odbyła się w maju 2003 r. w Łodzi.    
Publikacja ukazała się w roku 60-lecia UMCS w Lublinie.

    ISBN 83-227-2278-8


Terroryzm
Radykalizm

   
H.15407        UKD: 329.1/.6:323.28](061)