KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Machaj, Irena.

    Społeczno-kulturowe konteksty tożsamości mieszkańców wschodniego i zachodniego pogranicza Polski / / Irena Machaj.
    Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2005. 308 s. ; 22 cm.
    (Brostiana 7)
    ISBN 83-7383-155-X

   
H.15408   
Z.117921        UKD: 316.64(438-04)"1989/..."