KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Gaberle, Andrzej ((1937-2012).)

    Postępowania szczególne w Kodeksie Postępowania Karnego z 1997 r. / / Andrzej Gaberle. Stan prawny na 20 kwietnia 1998 r.

    Kraków : Zakamycze, 1998. 97 s. ; 21 cm.
    (Monografie)
    (Monografie - Zakamycze)
    ISBN 83-7211-018-2


Postępowanie karne

   
W.195489   
W.195490   
W.195491   
W.197119   
SA.8712   
SA.9098        UKD: 343.1:343.3/.7:351](438)