KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach.T. 2 / / pod red. Małgorzaty Bieńkowskiej-Ptasznik, Kazimierza Krzysztofka, Andrzeja Sadowskiego ; Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Socjologii.
    Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006. 416 s. : il. ; 23 cm.
    ISBN 978-83-7431-086-4

   
H.15416        UKD: 316.7:316.356.4:316.64](4:438):316.347(438)]"1989/..."(061)