KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Koszałka, Grażyna.

    Perspektywy rodziny polskiej w Unii Europejskiej / / Grażyna Koszałka, Marta Makara-Studzińska, Henryk Koszałka.
    Lublin : "Print 6", 2004. 266 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 83-87414-27-1

   
H.14045   
H.14046   
H.15417        UKD: 316.811/.815:173](438)"1989/..."