KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Wsparcie finansowe sektora rolno - żywnościowego w Polsce i Wielkopolsce z krajowych i unijnych środków budżetowych / red. nauk. Waldemar Czternasty, Agnieszka Sapa
    Poznań Wydaw. AE w Poznaniu 2006 177 s. wykr. 24 cm.
    (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ISSN 1641-2168 74)
    (Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ISSN 1641-2168 74)
   
Bibliogr. Summ.

    ISBN 978-83-7417-173-1

   
E.70386        UKD: 338.43:664:339.7](438)"1990/..."(082.1)