KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Wsparcie finansowe sektora rolno-żywnościowego w Polsce i Wielkopolsce z krajowych i unijnych środków budżetowych / / red. nauk. Waldemar Czternasty, Agnieszka Sapa.
    Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. 177 s. ; 24 cm.
    (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 74)
    (Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ISSN 1641-2168 74)
    ISBN 978-83-7417-173-1


Fundusze strukturalne
Fundusze strukturalne
Przemysł rolno-spożywczy
Przemysł rolno-spożywczy

   
E.70386        UKD: 338.43:664:339.7](438)"1990/..."(082.1)