KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Karkowska, Magda.

    Nauczyciel i uczeń : interakcje a wartości w klasie szkolnej : analiza etnograficzna / / Magda Karkowska.
    Kraków : "Impuls", 2005. 241, [1] s. ; 24 cm.
    ISBN 83-7308-469-X


Interakcje społeczne
Uczniowie
Nauczyciele
Postawy
Rola społeczna
Interakcja w edukacji.
Pedagogika społeczna.
Relacje nauczyciel-uczeń.
Rola społeczna.
Uczniowie szkół średnich
Nauczyciele
Uczniowie

   
Pd.17899   
Pd.19596        UKD: 316.66:316.64:316.47:316.346.3-053.6:371.12](438)"1989/..."