KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Prace statystyczne i demograficzne / red. nauk. Iwona Roeske-Słomka
    Poznań Wydaw. AE w Poznaniu 2006 227 s. mapy, wykr. 24 cm.
    (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ISSN 1641-2168 69)
    (Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ISSN 1641-2168 69)
   
Bibliogr. Summ.

    ISBN 83-7417-144-8

   
E.70390        UKD: 330.567.2:330.59:304:332.1](438)"1989/..."(083.41):311.3