KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Przestrzeń rezydencjalna w miastach polskich / / pod red. Tadeusza Marszała i Danuty Stawasz.
    Warszawa : KPZK PAN, cop. 2006. 218, [3] s. : il. ; 21 cm.
    (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 227)
    (Biuletyn - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ISSN 0079-3493 z. 227)
    ISBN 83-89693-26-7


Architektura mieszkalna
Budynki
Osiedla mieszkaniowe
Przestrzeń (architektura)
Urbanistyka
Zagospodarowanie przestrzenne

   
Z.107544        UKD: 728:711.4/.8](438-21)