KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Eggert, Dorota.

    Transatlantycka wspólnota bezpieczeństwa / / Dorota Eggert ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych.
    Warszawa : "Scholar" : Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2005. 147, [1] s. ; 21 cm.
    (Żurawia Papers ; z. 5)
    (Żurawia Papers z. 5)
    ISBN 83-7383-133-9     ISBN 83-89050-52-8


Bezpieczeństwo międzynarodowe.
Współpraca międzynarodowa.
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE

   
H.15150   
Z.106831        UKD: 327.56/.57:327.51](73:4-67)