KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Problemy rachunkowości zarządczej. Rewizja ksiąg rachunkowych, kontrola i audyt wewnętrzny / / pod red. Zbigniewa Messnera.
    Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006. 280 s. : il. ; 24 cm.
    (Prace Naukowe)     (Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki : praca zbiorowa ; t. 3)
    (Prace Naukowe - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)     (Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki t. 3)
    ISBN 83-7246-835-4


Rachunkowość zarządcza.
Kontrola ksiąg rachunkowych.
Kontrola wewnętrzna.

   
E.70396   
T.21254        UKD: 657.62/.63