KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2005 / / oprac. Marek Antoni Nowicki.
    Kraków : Zakamycze, 2006. 223, [1] s. ; 24 cm.
    ISBN 83-7444-178-X


Prawa człowieka (prawo europejskie)

   
SA.14921        UKD: 341.231.14:341.6](4)(094.8)