KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Hołda, Artur.

    Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych/ / Artur Hołda.
    Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. 286 s. : il. ; 24 cm.
    (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 174)
    (Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Monografie ISSN 0209-1674 Seria Specjalna,)
   
Streszcz. ang.

    ISBN 83-7252-318-5


Przedsiębiorstwa
Upadłość
Upadłość

   
E.70399        UKD: 658.14/.17:347.736/.739](438)"1989/..."