KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Pierwszy rok członkostwa Polski, Republiki Czeskiej oraz Republiki Litewskiej w Unii Europejskiej : praca zbiorowa / / pod red. Tadeusza Sporka.
    Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005. 111 s. : il. ; 25 cm.
    (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)
    (Prace Naukowe - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)
    ISBN 83-7246-912-1

   
E.70402        UKD: 338.22(438:437.1/.2:474.5):339.923(4-67)]"2004/..."