KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny : praca zbiorowa / / pod red. Andrzeja Klasika.
    Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006. 598 s. : il. ; 24 cm.
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
    (Prace Naukowe - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)
    ISBN 83-7246-938-5


Regionalizacja ekonomiczna
Konkurencyjność (ekonomia)
Przedsiębiorczość (ekonomia)

   
E.70403        UKD: 338.22:332.1](438)"1989/..."