KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Prawo bankowe. Ustawa o Narodowym Banku Polskim. Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Przepisy ogólne : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / / [red. Barbara Porzęcka, Agnieszka Mikos]. Stan prawny: marzec 2006 r.

    Warszawa : C. H. Beck, 2006. XI, [1], 536 s. ; 22 cm.
    (Edycja Sądowa)
    (Edycja Sądowa)
   
Na 4. s. okł.: "Odpowiada potrzebom sali sądowej".

    ISBN 83-7387-988-9


Prawo bankowe

   
Z.107597        UKD: 347.734(438)(094.4)