KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Wychowanie a wyzwania współczesności : materiały pokonferencyjne / [Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego].
    Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP na zlec. ZG ZNP, 2006. 78 s. : il. ; 23 cm.
   
Konferencja zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego odbyła się w Warszawie 28 kwietnia 2006 r.

    ISBN 83-7173-125-6


Edukacja

   
Z.107600   
WM.6250   
Pd.18209   
Pd.18210        UKD: 37.018.1:37.064.2](061)