KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach : praca zbiorowaCz.1 / pod red. Piotra Chrzana
    Katowice Wydaw.Akad.Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 2006 344 s. il. 24 cm.
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
    (Prace Naukowe - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
   
Bibliogr.

    ISBN 83-7246-977-6

   
E.70419        UKD: 336.76:368.03:004:519.2:330.43