KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach : praca zbiorowa.Cz. 1 / / pod red. Piotra Chrzana.
    Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006. 344, [1] s. : il. ; 24 cm.
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
    (Prace Naukowe - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)
    ISBN 83-7246-977-6


Matematyka finansowa.
Ubezpieczenie
Ryzyko (ubezpieczenie)

   
E.70419        UKD: 336.76:368.03:004:519.2:330.43