KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Płaczek, Ewa

    Logistyka międzynarodowa / Ewa Płaczek Wyd. 2 zm. i rozsz.

    Katowice Wydaw.Akad.Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 2006 146 s. il. 24 cm.
    (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne/ AE Katowice)
    (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
   
Bibliogr.

    ISBN 83-7246-867-2

   
E.70418        UKD: 339.56:339.138:658.1/.5.011/.012](075.8)