KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

MARCINISZYN, MARCIN

    Instytucje rynku pracy : Polska na tle państw Unii Europejskiej / Marcin Marciniszyn.
    Warszawa : Wydaw.Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2005. - 172 s. : il. ; 24 cm.
   
Bibliogr.

    ISBN 83-89437-51-1

   
CDE.1694   
H.15264        UKD: 331.5(438:4-67)"1989/..."