KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Marciniszyn, Marcin.

    Instytucje rynku pracy : Polska na tle państw Unii Europejskiej / / Marcin Marciniszyn.
    Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2005. 172 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 83-89437-51-1


Polityka zatrudnienia
Polityka zatrudnienia
Rynek pracy
Rynek pracy
Rynek pracy
Rynek pracy
Zatrudnienie
Zatrudnienie

   
CDE.1694   
H.15264        UKD: 331.5(438:4-67)"1989/..."