KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce = Contemporary issues in finance, banking and insurance : theory and practice : praca zbiorowa.[T. 1] / / pod red. Krystyny Znanieckiej.
    Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006. 478 s. : il. ; 24 cm.
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
    (Prace Naukowe - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)
    ISBN 83-7246-882-6


Banki.
Rynek kapitałowy.

   
E.70416        UKD: 336.71:336.76](082.1)=162.1=111