KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce = Contemporary issues in finance, banking and insurance : theory and practice : praca zbiorowa [T.1] / pod red. Krystyny Znanieckiej
    Katowice Wydaw.Akad.Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 2006 478 s. il. 24 cm.
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
    (Prace Naukowe - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
   
Summ.

    ISBN 83-7246-882-6

   
E.70416        UKD: 336.71:336.76](082.1)=162.1=111