KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Profesjonalizacja kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych : praca zbiorowa / / pod red. Grzegorza Poloka.
    Katowice : Wydawnictwo AE, 2005. 246 s. : il. ; 25 cm.
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
    (Prace Naukowe - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)
   
Zawiera materiały z konferencji zorganizowanej przez Asystenckie Warsztaty Pedagogiczne w Katowicach w dniach 13-14 maja 2005 r.

    ISBN 83-7246-905-9


Ekonomia
Nauczyciele akademiccy
Profesjonalizm
Gry edukacyjne

   
E.70425        UKD: 378.12:372.833:371.69](438)(061)