KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Profesjonalizacja kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Poloka
    Katowice Wydaw. AE 2005 246 s. il. 25 cm.
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
   
Materiały pokonferencyjne. - Jeden artykuł w jęz. ang.

    ISBN 83-7246-905-9

   
E.70425        UKD: 378.12:372.833:371.69](438)(061)