KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej / pod red. Wojciecha Sokoła, Marka Żmigrodzkiego
    Lublin Wydaw. UMCS 2005 605 s. 24 cm.
   
Bibliogr.

    ISBN 83-227-2410-1

   
WM.5479   
WM.5480   
WM.5481   
WM.5482   
WM.5478   
GW.5582        UKD: 321.6/.8:329:342.3](4-191.2-11)