KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Bonusiak, Włodzimierz ((1942- ).)

    Polityka ludnościowa i ekonomiczna ZSRR na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939 - 1941 : ("Zachodnia Ukraina" i "Zachodnia Białoruś") / Włodzimierz Bonusiak.
    Rzeszów : Wydaw.Uniw.Rzeszowskiego, 2006. - 474 s. : il. ; 24 cm.
   
Bibliogr. Ind.

    ISBN 978-83-7338-249-7

   
Z.107609        UKD: 314.74(47+57)"1939/1941":94(438).082.5:94(47+57)"1939/1945"