KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Łebkowska, Urszula M.

    Język czterech żywiołów : kreacje obrazów w liryce Juliusza Słowackiego / / Urszula M. Łebkowska.
    Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. 153 s. ; 23 cm.
    ISBN 83-233-2122-1


Cztery żywioły (filozofia)
Język polski
Liryka
Literatura polska
Tematy i motywy
Cztery żywioły

   
WM.5509   
Z.106951   
WM.5510        UKD: 821.162.1(091)"18"Słowacki Juliusz:811.162.1'38