KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Fras, Janina.

    Komunikacja polityczna : wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi / / Janina Fras.
    Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. 271 s. ; 24 cm.
    (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 2766)
    (Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 nr 2766)
    ISBN 83-229-2671-5


Komunikacja w polityce.
Język polityczny
Język polski
Polityka
Język polski
Język polski

   
H.15178   
Z.106882        UKD: 811.162.1'38:811.162.1'27:32.019.5(438)"1989/..."