KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Zostawić ślad na ziemi : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80 rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy naukowej / / pod red. Małgorzaty Halickiej i Jerzego Halickiego.
    Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006. 453, [1] s. : il. ; 25 cm.
    ISBN 978-83-7431-090-1


Starość
Gerontologia
Księgi pamiątkowe

   
Z.107615        UKD: 614.25:616-053.9:378.091.2-057.4:](438)(082.1)