KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Witelo - matematyk, fizyk, filozof / / red. Jan Trzynadlowski.
    Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. 98 s., [4] k. tabl. : il. ; 20 cm.
    (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego = (Travaux de la Société des Sciences et des Lettres de Wrocław. Seria A ;
    (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. ISSN 0084-3016 nr 206)
   
Materiały z sesji naukowej, która odbyła się w Legnicy 16-17 listopada 1974 r.

   
N.18988        UKD: 51+53+1:929-052](438)"12/13"(061)Witelo