KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Aleksandrowicz-Pędich, Lucyna.

    Rozwijanie kompetencji interkulturowej na studiach biznesowych : propozycje programowe / / Lucyna Aleksandrowicz-Pędich.
    Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006. 133 s. ; 21 cm.
    ISBN 978-83-7431-089-5


Kwalifikacje zawodowe.
Programy nauczania.
Komunikacja międzykulturowa.

   
E.70429   
Z.107616        UKD: 316.7:316.77:331.108.4:371.214:378.14