KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Kobieta i rewolucja obyczajowa : społeczno-kulturowe aspekty seksualności : wiek XIX i XX : zbiór studiów / pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca.
    Warszawa : "DiG", 2006. XIV, 571 s. ; 20 cm.
   
Stanowi t. 9 cyklu "Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku"    
Ind. Summ.

    ISBN 83-85490-43-4 (całość)     ISBN 978-83-7181-401-3

   
H.15470        UKD: 396:392.6:613.88:316.64]"18/19"