KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Kobieta i rewolucja obyczajowa : społeczno-kulturowe aspekty seksualności : wiek XIX i XX : zbiór studiów / / pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca.
    Warszawa : Wydawnictwo DiG, cop. 2006. XIV, 571 s. ; 20 cm.
    (Kobieta i... t. 9)
   
Stanowi t. 9 cyklu, t. 1 pt.: Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX w.

    ISBN 83-7181-401-1     ISBN 83-85490-43-4     ISBN 978-83-7181-401-3


Kobiety samotne.
Seksualność kobiet.
Życie seksualne
Życie seksualne

   
H.15470        UKD: 396:392.6:613.88:316.64]"18/19"