KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Pawlik, Kazimierz ((1980- ).)

    Dyplom z internetu : jak korzystać z internetu pisząc prace dyplomowe? / / Kazimierz Pawlik, Radosław Zenderowski. Wyd. 2.

    Warszawa : CeDeWu.Pl, 2013. 180 s. : il. ; 24 cm.
   
U dołu s. tyt.: "CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe".

    ISBN 978-83-7556-453-2


Rozprawy akademickie
Wyszukiwanie informacji w Internecie
Internet (prawo autorskie)

   
SA.23427        UKD: 378.22:004.738.5:001.81](083.1)