KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Zapobieganie wykluczeniu społecznemu : praca zbiorowa / / pod red. Lucyny Frąckiewicz ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
    Katowice : Wydawnictwo AE, 2005. 409 s. : il. ; 24 cm.
    (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
    (Prace Naukowe - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)
    ISBN 83-7246-873-7 (AE)


Problemy społeczne
Wykluczenie społeczne

   
E.70437        UKD: 316.4:316.344.7:364.2](438)"2001/..."