KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Bartkowski, Jerzy ((socjologia).)

    Tradycja i polityka : wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne / / Jerzy Bartkowski ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
    Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2003. 472 s. : tab. ; 24 cm.
    ISBN 83-88149-98-9


Regionalizm
Regionalizm
Socjologia wyborów
Zróżnicowanie regionalne

   
Z.107612        UKD: 316.334.5:316.64:324](438)"18/19"