KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich / / pod redakcją Janusza Słodczyka i Renaty Klimek ; Uniwersytet Opolski.
    Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. 272 strony : ilustracje ; 24 cm.
    ISBN 83-7395-190-3


Urbanistyka
Urbanizacja terenów podmiejskich
Ludność miejska
Miasta

   
E.70446        UKD: 711.2:711.4/.8](438)"1989/..."(061):913(438):911.375]"1989/..."(061):332.1(438-21)"1989/..."(061)