KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej / / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz ; Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Opolu.
    Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. 590 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 83-7395-183-0

   
E.70448   
S.95252   
GW.7919        UKD: 338.22:327](438)"1989/..."(061):[061.1(4-67):339.923:327.39Unia Europejska]"1989/..."(061)