KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej : (zbiór referatów forum studenckiego z konferencji w Opawie 26-27 XI 2004 r. i Głuchołazach 25-26 XI 2005 r.) = Opolské a Opavské Slezsko v Evropské Unii : (soubor příspĕvků ze studentskĕho fora z konference v Opavĕ 26-27.11.2004 a Glucholazech 25-26.11.2005) / / pod red. Adama Drosika ; Uniwersytet Opolski.
    Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. 201 s. : il. ; 21 cm.
    ISBN 83-7395-214-4

   
CDE.1675        UKD: 316.422:338.24.021.8:316.647.8:316.346.3-053.6](438:437)"1989/..."(061)