KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Doktorowicz, Krystyna ((1955- ).)

    Europejski model społeczeństwa informacyjnego : polityczna strategia Unii Europejskiej w kontekście globalnych problemów wieku informacji / / Krystyna Doktorowicz.
    Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śąskiego, 2005. 380 s. ; 24 cm.
    (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2388)
    (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ISSN 0208-6336 nr 2388)
    ISBN 83-226-1446-2


Społeczeństwo informacyjne.
Społeczeństwo informacyjne
Społeczeństwo informacyjne

   
Z.112718   
H.15172        UKD: 316.324.8:316.334](4-67)