KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Winnicki, Zdzisław Julian ((1949- ).)

    Współczesna doktryna i historiografia białoruska (po roku 1989) wobec Polski i polskości / / Zdzisław Julian Winnicki ; [Zakład Badań nad Europą Wschodnią Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego].
    Wrocław : "Arboretum" : Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. 620, [1] s. ; 24 cm.
    ISBN 83-86308-79-6


Historiografia

   
H.15239        UKD: 930.1(476)(091):327(438:476)"1991/..."